LEGIO XII RAPAX

O NÁS

Sic revenit gloria Mvndi Romani

QVI SVMVS

KDO JSME

Jde-li o říši, na velikosti záleží. Legie XXI. Rapax patří k největším skupinám věnujícím se rekonstrukci římské armády. Dnešní jednadvacítka vznikla v Německu v roce 2003. O pět let později začaly se formovat první polské oddíly. Nyní soustředí 100 plně vybavených legionářů - tj. centurii. Kromě legionářů v naši skupině najdete osoby hrající civilisty, kteří doprovázeli římské legie. Členové naší legie se rekrutují z Polska, Německa, Rakouska, Nizozemska, Lucemburska Běloruska, Ukrajiny a odnedávna i z České republiky. Mezi našimi nadšenci najdete i učitele latiny či dějepisu.

V naši rekonstrukci se odvoláváme na dědictví opravdové římské jednotky - Legio XXI Rapax (“dravý”). Táto legie vznikla za Oktaviana Augusta v třicátých letech před Kristem, pravděpodobně na území dnešního Španělska a byla zrušená Domicianem v devadesátých letech nebo vyhubená v Panonii.

Legie jednadvacátá převážně sídlila v Dolní a Horní Germanii. Na trvalo se do dějin zapsala účasti na dobyti Retie (15 rok), kampanii Germanika (14-16 rok) či občanské válce v roce čtyř císařů (69 rok).  Byla to jednotka známa svým dravým charakterem a nedostatkem pokory, která “vynikala” nad jinými legiemi.


QVID AGIMVS

CO DĚLÁME

Naším cílem je rozšiřování a rekonstrukce vědy o kultuře, vojenské taktice a každodenním životu římských legionářů druhé poloviny prvního století. Každým rokem potkáte nás na nejdůležitějších antických akcích  Evropě, na lokálních přehlídkách a dokonce během naších cvičebních pochodů.

Naší prioritou je věrnost historické pravdě, v souladu s nejnovějšími objevy tykajícími se tohoto období. Stále sledujeme zprávy z archeologického světa, studujeme nové věděcké materiály, učíme se a zavadíme úpravy v našem vybavení. Dle aktuálních možnosti používáme ručně tkané oblečení a co nejvěrnější repliky vyzbroje a zbraně.

Naše rekonstrukce nespočívá jenom v převléknutí se do tuniky. V naších táborech nepoužíváme moderní techniku. Celý tábor je živou historii. Spíme, vaříme, jíme a cvičíme tak jak dělali to římští vojáci. Učíme se latinu, hrajeme antické hry a napodobujeme dávné rituály. V taktice používáme restituovanou latinu - tj formu latiny nejbližší původní výslovnosti Římanů.

Naše vybavení nejen ukazujeme ale i používáme za různých klimatických podminek a v různém prostředí - v lese, táboře, ve městě čí v řece. Při ukázkách boje či v pochodu prověřujeme hypotézy tykající se způsobů používání civilního a vojenského vybavení.

Výsledky našich snah můžete sledovat ve fotogalerii.


PRIDIANVM

OSAZENSTVO CENTURIE

Především je Legie XXI Rapax skupina úžasných, pilných, angažovaných a ochotných lidí oddaných

pro první profesionální armádu v dějinách - pouta opravdového bratrství. Bez nich by nic nebylo možné.

Naší ambicí je rekonstruovat  plně obsazenou, vybavenou a aktivní centurii - základní jednotka Římské legie (o síle 80 legionářů) kterou vedl centurion, jeho zástupce a velitel noční stráže, nosiči standart, muzikanti, polní dělostřelectvo, adekvátní počet hodností a řadových legionářů. Chceme se vyhnout nadměrnému počtu důstojníků, který není pro tuto jednotku historicky odpovídající.

Centvria est omnis divisa in contvbernia…

Naše skupina je rozdělena na sekce “umístěné” v různých městech kde žijí naši členové a jejich nejbližšího okolí.Tyto sekce nazýváme “contubernia” (historicky, jednotka po 8 mužích, contubernium byla nejmenší jednotka v rámci centurie). Každá taková sekce organizuje vlastní cvičení, je součástí místních akcí a pomáhá svým členům získat znalosti a výbavu. Několikrát v roce se všechna contubernia setkají během velkých historických festivalů a stanou se centurií Legie XXI Rapax - postaví velký tábor, společně cvičí, jsou součástí společného vystoupení nebo bitvách a ceremonií určených pro bohy a císaře.


PRINCIPALES

Praefectvs castrorvm
Primvs Fabivs Lvcianvs Bibvlvs
Primvs pilvs, Centvrio
Marcvs Rebivs Cacaivs Asellio
Optio
Qvintvs Petilivs Secvndvs
Cvrator Veteranorvm
Gaivs Valerivs Procilvs
Aqvilifer
Qvintvs Trebativs Tvbvlvs
Imaginifer
Decimvs Fabricivs Laco
Signifer
Gnaevs Tvllivs Cato
Vexillifer
Qvintvs Fabivs Silvester
Cornicen, Optio fabricae
Lvcivs Tvllivs Cactvs
Evocatvs
Gaivs Flavivs Germanvs

EQVITES LEGIONIS

Eqves
Marcvs Flavivs Arminivs
Eqves
Decimvs Livivs Vrsvs

Contvbernivm PERCINI

Miles
Avlvs Terentivs Percinvs
Miles
Qvintvs Nerativs Fortvnatvs
Miles, Coqvvs
Hostvs Vlpivs Masvrvs
Miles
Tiberivs Metilivs Agrippa
Miles
Sextvs Caelivs Caldvs
Miles
Lvcivs Arrivs Magnvs
Tiro
Caeso Sicinivs Calvvs
Tiro
Lvcivs Sirvs Qvintvs
Tiro
Qvintvs Sanqvinvs Maximvs
Tiro
Primvs Titivs Atticvs

Contvbernivm MAVRI

Miles
Pvblivs Marcivs Mavrvs
Tiro
Appivs Albanivs Pinvs
Tiro
Lvcivs Domitivs Scaevola
Tiro
Tiberivs Aemilivs Vvlpvs
Tiro
Gaivs Pompilivs Laenas
Tiro
Lvcivs Fvrivs Crassipes
Tiro
Decimvs Cassivs Pvllvs

Contvbernivm NASONIS

Miles, Specvlator
Titvs Lappivs Naso
Miles, Specvlator
Gaivs Salonivs Rvfvs
Miles
Titvs Flavivs Pollio
Miles
Tiberivs Fvrivs Severvs
Miles
Sextvs Naevivs Bestia
Miles
Marcvs Grattivs Lepidvs
Miles
Pvblivs Cominivs Panis
Tiro
Nvmerivs Vergilivs Salinator
Tiro
Pvblivs Caecilivs Speratvs
Tiro
Lvcivs Sertorivs Firmvs
Tiro
Sextvs Fvrivs Sparticvs

Contvbernivm CACTI

Miles, Campidoctor
Agrippa Seivs Tiranvs
Miles, Cvstos Armorvm
Qvintvs Cassivs Faber
Miles
Pvblivs Florivs Pictor
Miles
Titvs Calidivs Silanvs
Miles
Titvs Flavivs Negrvs
Miles
Sextvs Valerivs Fronto
Tiro
Lvcivs Vibivs Gemellvs
Tiro
Canvs Marcivs Gero
Tiro
Qvintvs Valerivs Raptvs
Miles
Tertivs Tvlivs Metellvs
Tiro
Marcvs Flavivs Dvrvs
Tiro
Lvcivs Cornelivs Flaccvs
Tiro
Qvintvs Flavivs Prvnvs
Tiro
Marcvs Tvllivs Caper

Contvbernivm SECVNDI

Miles
Decimvs Vitrvvivs Barbatvs
Miles
Tertivs Larcivs Postvmvs
Tiro
Nvmerivs Horativs Holvs
Tiro
Manivs Fvrivs Cibvs
Tiro
Septimvs Cornelivs Stratvs
Tiro
Marcvs Rvfivs Vespillo
Tiro
Marcvs Fvrivs Camillvs

Contvbernivm TVBVLI

Miles, Stationarivs
Mettivs Naevivs Corax
Miles, Stationarivs
Gaivs Postvmivs Telesinvs
Miles, Capsarivs
Pvblivs Flavivs Gregorivs
Miles, Frvmentarivs
Manivs Cvrivs Crassvs
Miles
Tertivs Fvrivs Mandatvs
Tiro, Medicvs
Lvcivs Eqvitivs Hirrvs
Tiro
Marcvs Scribonivs Cinna
Tiro
Titvs Fvrivs Pacilvs
Tiro
Avlvs Navtivs Astrvs
Tiro
Manivs Gimlivs Geta
Tiro
Titvs Avrelivs Canvs
Tiro
Qvintvs Messivs Vaginvs
Tiro
Lvcivs Licinivs Mvrena
Tiro
Marcvs Vergilivs Mercator
Tiro
Qvintvs Arrivs Atellvs
Tiro
Avlvs Tvllivs Viridvs
Miles, Coqvvs
Pvblivs Cornelivs Anvlinvs
Tiro
Lvcivs Marivs Chlorvs
Tiro
Primvs Caecilivs Pansa
Tiro
Gnaevs Hortensivs Minimvs
Tiro
Pvblivs Cornelivs Cosinvs
Tiro
Marcvs Vergilivs Macer

Contvbernivm ROGATI

Miles, Campidoctor
Gaivs Livivs Rogatvs
Miles
Qvintvs Cornelivs Capriolvs
Miles
Marcvs Cornelivs Perpetvs
Miles
Qvintvs Domitivs Ramvs
Tiro
Primvs Ivlivs Talpinvs
Miles
Titvs Flavivs Cricetvs
Tiro
Titvs Livivs Petasvs
Miles
Primvs Eqvitivs Venator

Contvbernivm ANATICVLAE

Miles
Lvcivs Flavivs Anaticvla
Tiro
Primvs Antonivs Albvs
Tiro
Pvblivs Flavivs Certvs

Contvbernivm DELIRI

Miles, Campidoctor
Marcvs Lavrentivs Delirvs
Miles
Titvs Flavivs Florvs

Contvbernivm BVBONIS

Tiro
Pvblivs Svetonivs Bvbo
Tiro
Lvcivs Cornelivs Macro
Tiro
Avlvs Cassivs Aries

Contvbernivm LOTORIS

Miles
Tiberivs Plinivs Lotor
Tiro, Capsarivs
Pvblivs Tvllivs Hedonicvs
Tiro
Qvintvs Grattivs Silentivs
Miles
Gaivs Petronivs Nero
Tiro
Gaivs Valerivs Armanvs
Tiro
Marcvs Cornelivs Mervla
Tiro
Pvblivs Dvilivs Caro
Tiro
Marcvs Trebativs Cvcvmis
Tiro
Avlus Valerivs Celsvs
Tiro
Titvs Marcivs Colonvs
Tiro
Tiberivs Petronivs Grvmvs

Contvbernivm VRSI

Miles, Librarivs
Caivs Valerivs Vrsvs
Tiro
Decimvs Flavivs Longvs
Tiro
Manivs Flavivs Sordidvs
Tiro
Qvintvs Marcivs Balbvs
Tiro
Pvblivs Avfidivs Fvribvndvs
Tiro
Caivs Trevericvs Explorator
Tiro
Caivs Ivlivs Aqvila
Tiro
Qvintvs Licinivs Avlvs
Tiro
Tiberivs Clavdivs Batavicvs
Tiro
Marcvs Terentivs Agelatvs
Tiro
Lvcivs Qvintilivs Ianvs

CIVILES

Gaea Tavra
Arria
Flavia
Avrelia
Livia
Fvria
Clavdia
Lvcretia Nigra
Livia Magia
Olimpia
Clodia
Marcia
Cornelia Alba
Mvmmia
Mango
Dracvs V. Valerivs
Qvintvs Livivs Brvnvs
Scvlptor
Titvs Flavivs Aqvila
Faber
Gaivs Gentilivs Victor
Flavivs Terentivs Pertinax
Scribonia
Sirona
Flavia
Appia

HONESTA MISSIO

Signifer
Avlvs Flavivs Maximvs
Miles, Specvlator
Septimvs Virivs Lvpvs
Miles, Stationarivs
Appivs Navtivs Licinvs
Miles
Titvs Flavivs Rapidvs
Miles
Nvmerivs Grattivs Bonvs
Miles
Vibivs Silivs Alatvs
Miles
Avlvs Pontivs Tavrvs
Miles
Gaivs Fvrivs Mortifervs
Tiro
Tertivs Albivs Matto
Miles
Caivs Ivlivs Baccvs
Miles
Marcvs Dvdivs Tvrbo
Tiro
Caeso Qvinctilivs Falco
Tiro
Marcvs Valerivs Nemvs
Tiro
Qvintvs Svetonivs Savlvs
Tiro
Spvrivs Decivs Darivs
Tiro
Lvcivs Lvcilivs Lvcvllvs
Tiro
Gnaevs Terentivs Pestinvs
Tiro
Qvintvs Terentivs Varro
Tiro
Sextvs Horativs Mvranvs
Tiro
Lvcivs Cornelivs Barbatvs
Tiro
Lvcivs Lvcretivs Cavvs
Tiro
Pvblivs Terentivs Metellvs
Tiro
Servivs Ovidivs Aries
Tiro
Marcvs Fvrivs Triarivs
Tiro
Marcvs Acilivs Glabrio
Tiro
Tiberivs Flavivs Flaccvs
Tiro
Tertivs Silivs Cvrio
Tiro
Marcvs Longinivs December
Tiro
Gaivs Gavivs Trvpo
Tiro
Pvblivs Nigidivs Figvlvs
Tiro
Tiberivs Avrelivs Sabinvs
Tiro
Lvcivs Acilivs Vesper
Tiro
Titvs Caecilivs Troianvs
Tiro
Qvintvs Decivs Fidvs
Tiro
Marcvs Calidivs Carbo
Tiro
Sextvs Flavivs Desprinvs
Tiro
Nvmerivs Petronivs Passer