LEGIO XII RAPAX

O NÁS

Sic revenit gloria Mvndi Romani

QVI SVMVS

KDO JSME

Jde-li o říši, na velikosti záleží. Legie XXI. Rapax patří k největším skupinám věnujícím se rekonstrukci římské armády. Dnešní jednadvacítka vznikla v Německu v roce 2003. O pět let později začaly se formovat první polské oddíly. Nyní soustředí 80 plně vybavených legionářů - tj. centurii. Kromě legionářů v naši skupině najdete osoby hrající civilisty, kteří doprovázeli římské legie. Členové naší legie se rekrutují z Polska, Německa, Rakouska, Nizozemska, Lucemburska Běloruska, Ukrajiny a odnedávna i z České republiky. Mezi našimi nadšenci najdete i učitele latiny či dějepisu.

V naši rekonstrukci se odvoláváme na dědictví opravdové římské jednotky - Legio XXI Rapax (“dravý”). Táto legie vznikla za Oktaviana Augusta v třicátých letech před Kristem, pravděpodobně na území dnešního Španělska a byla zrušená Domicianem v devadesátých letech nebo vyhubená v Panonii.

Legie jednadvacátá převážně sídlila v Dolní a Horní Germanii. Na trvalo se do dějin zapsala účasti na dobyti Retie (15 rok), kampanii Germanika (14-16 rok) či občanské válce v roce čtyř císařů (69 rok).  Byla to jednotka známa svým dravým charakterem a nedostatkem pokory, která “vynikala” nad jinými legiemi.


QVID AGIMVS

CO DĚLÁME

Naším cílem je rozšiřování a rekonstrukce vědy o kultuře, vojenské taktice a každodenním životu římských legionářů druhé poloviny prvního století. Každým rokem potkáte nás na nejdůležitějších antických akcích  Evropě, na lokálních přehlídkách a dokonce během naších cvičebních pochodů.

Naší prioritou je věrnost historické pravdě, v souladu s nejnovějšími objevy tykajícími se tohoto období. Stále sledujeme zprávy z archeologického světa, studujeme nové věděcké materiály, učíme se a zavadíme úpravy v našem vybavení. Dle aktuálních možnosti používáme ručně tkané oblečení a co nejvěrnější repliky vyzbroje a zbraně.

Naše rekonstrukce nespočívá jenom v převléknutí se do tuniky. V naších táborech nepoužíváme moderní techniku. Celý tábor je živou historii. Spíme, vaříme, jíme a cvičíme tak jak dělali to římští vojáci. Učíme se latinu, hrajeme antické hry a napodobujeme dávné rituály. V taktice používáme restituovanou latinu - tj formu latiny nejbližší původní výslovnosti Římanů.

Naše vybavení nejen ukazujeme ale i používáme za různých klimatických podminek a v různém prostředí - v lese, táboře, ve městě čí v řece. Při ukázkách boje či v pochodu prověřujeme hypotézy tykající se způsobů používání civilního a vojenského vybavení.

Výsledky našich snah můžete sledovat ve fotogalerii.


PRIDIANVM

OSAZENSTVO CENTURIE

Především je Legie XXI Rapax skupina úžasných, pilných, angažovaných a ochotných lidí oddaných

pro první profesionální armádu v dějinách - pouta opravdového bratrství. Bez nich by nic nebylo možné.

Naší ambicí je rekonstruovat  plně obsazenou, vybavenou a aktivní centurii - základní jednotka Římské legie (o síle 80 legionářů) kterou vedl centurion, jeho zástupce a velitel noční stráže, nosiči standart, muzikanti, polní dělostřelectvo, adekvátní počet hodností a řadových legionářů. Chceme se vyhnout nadměrnému počtu důstojníků, který není pro tuto jednotku historicky odpovídající.

Centvria est omnis divisa in contvbernia…

Naše skupina je rozdělena na sekce “umístěné” v různých městech kde žijí naši členové a jejich nejbližšího okolí.Tyto sekce nazýváme “contubernia” (historicky, jednotka po 8 mužích, contubernium byla nejmenší jednotka v rámci centurie). Každá taková sekce organizuje vlastní cvičení, je součástí místních akcí a pomáhá svým členům získat znalosti a výbavu. Několikrát v roce se všechna contubernia setkají během velkých historických festivalů a stanou se centurií Legie XXI Rapax - postaví velký tábor, společně cvičí, jsou součástí společného vystoupení nebo bitvách a ceremonií určených pro bohy a císaře.


PRINCIPALES

Centvrio
Marcvs Rebivs Cacaivs Asellio
Optio
Primvs Fabivs Lvcianvs Bibvlvs
Signifer
Gnaevs Tvllivs Cato
Cvrator Veteranorvm
Gaivs Valerivs Procilvs
Evocatvs
Gaivs Flavivs Germanvs
Vexillifer
Qvintvs Trebativs Tvbvlvs

EQVITES LEGIONIS

Eqves
Titvs Flavivs Arminivs
Eqves
Sisenna Fvrivs Hispo
Eqves
Lvcivs Eqvitivs Svlla
Eqves
Decimvs Livivs Vrsvs

Contvbernivm RAPIDI

Miles
Titvs Flavivs Rapidvs
Miles
Qvintvs Nerativs Fortvnatvs
Miles
Avlvs Terentivs Percinvs
Miles, Coqvvs
Hostvs Vlpivs Masvrvs
Miles
Tiberivs Metilivs Agrippa
Tiro
Lvcivs Arrivs Magnvs
Miles
Sextvs Caelivs Caldvs
Tiro
Caeso Sicinivs Calvivis
Tiro
Qvintvs Marcivs Balbvs

Contvbernivm MAVRI

Miles
Pvblivs Marcivs Mavrvs
Tiro
Appivs Albanivs Pinvs
Tiro
Lvcivs Domitivs Scaevola
Tiro
Tiberivs Aemilivs Vvlpvs

Contvbernivm NASONIS

Miles, Specvlator
Titvs Lappivs Naso
Miles, Specvlator
Gaivs Salonivs Rvfvs
Miles
Titvs Flavivs Pollio
Miles
Tiberivs Fvrivs Severvs
Tiro
Sextvs Naevivs Bestia
Tiro
Nvmerivs Vergilivs Salinator

Contvbernivm CACTI

Miles, Cornicen
Lvcivs Tvllivs Cactvs
Miles, Campidoctor
Agrippa Seivs Tiranvs
Miles, Cvstos Armorvm
Qvintvs Cassivs Faber
Miles
Pvblivs Florivs Pictor
Miles
Titvs Calidivs Silanvs
Miles
Titvs Flavivs Negrvs
Miles
Sextvs Valerivs Fronto
Tiro
Lvcivs Vibivs Gemellvs
Tiro
Canvs Marcivs Gero
Tiro
Qvintvs Valerivs Raptvs
Tiro
Tertivs Tvlivs Metellvs
Tiro
Qvintvs Flavivs Prvnvs
Tiro
Manivs Manilivs Cvlter

Contvbernivm LVPI

Miles, Specvlator
Septimvs Virivs Lvpvs
Miles, Cvstos Armorvm
Qvintvs Petilivs Secvndvs
Miles, Stationarivs
Appivs Navtivs Licinvs
Tiro
Marcvs Fvrivs Triarivs
Tiro
Lvcivs Acilivs Vesper
Tiro
Gaivs Petronivs Nero
Tiro
Titvs Caecilivs Troianvs
Tiro, Capsarivs
Pvblivs Tvllivs Hedonicvs
Tiro
Pvblivs Svetonivs Bvbo
Tiro
Lvcivs Cornelivs Macro
Tiro
Avlvs Cassivs Aries
Tiro
Marcvs Flavivs Dvrvs
Tiro
Decimvs Ivnivs Rvcvlvs

Contvbernivm TVBVLI

Miles, Magister
Qvintvs Fabivs Silvester
Miles
Avlvs Pontivs Tavrvs
Miles, Stationarivs
Mettivs Naevivs Corax
Miles, Stationarivs
Gaivs Postvmivs Telesinvs
Miles
Decimvs Fabricivs Laco
Miles
Pvblivs Flavivs Gregorivs
Tiro, Coqvvs
Manivs Cvrivs Crassvs
Tiro
Tertivs Albivs Matto
Tiro, Capsarivs
Lvcivs Eqvitivs Hirrvs
Tiro
Marcvs Scribonivs Cinna
Tiro
Titvs Fvrivs Pacilvs
Tiro
Avlvs Navtivs Astrvs
Tiro, Cornicen
Manivs Gimlivs Geta
Tiro
Titvs Avrelivs Canvs
Tiro
Qvintvs Messivs Vaginvs
Tiro
Qvintvs Decivs Fidvs
Tiro
Appivs Aelivs Pater
Tiro
Lvcivs Licinivs Mvrena
Tiro
Rvfivs Vergilivs Mercator
Tiro
Qvintvs Arrivs Atellvs
Tiro
Nvmerivs Petronivs Passer
Tiro
Decimvs Falerivs Priscvs
Tiro
Lvcivs Vetvrivs Tecto
Tiro
Avlvs Tvllivs Viridvs
Tiro
Tertivs Fvrivs Mandatvs
Miles, Coqvvs
Pvblivs Cornelivs Anvlinvs
Tiro
Sextvs Didivs Longvs

Contvbernivm ROGATI

Miles, Campidoctor
Gaivs Livivs Rogatvs
Miles
Qvintvs Cornelivs Capriolvs
Miles
Marcvs Cornelivs Perpetvs
Miles, Tvbicen
Marcvs Grattivs Lepidvs
Miles
Qvintvs Domitivs Ramvs
Tiro
Pvblivs Cominivs Panis
Tiro
Primvs Ivlivs Talpinvs
Tiro
Titvs Flavivs Cricetvs
Tiro
Decimvs Fabivs Catvlvs
Tiro
Qvintvs Grattivs Silentivs
Tiro
Tiberivs Plinivs Lotor

Contvbernivm ANATICVLAE

Miles
Lvcivs Flavivs Anaticvla
Tiro
Primvs Antonivs Albvs
Tiro
Pvblivs Flavivs Certvs

Contvbernivm DELIRI

Miles, Campidoctor
Marcvs Lavrentivs Delirvs
Tiro
Titvs Flavivs Florvs

CIVILES

Gaea Tavra
Arria
Flavia
Avrelia
Livia
Clavdia
Lvcretia Nigra
Livia Magia
Olimpia
Clodia
Marcia
Cornelia Alba
Mango
Dracvs V. Valerivs
Qvintvs Livivs Brvnvs
Scvlptor
Titvs Flavivs Aqvila
Faber
Gaivs Gentilivs Victor
Avlvs Acilivs Triton
Flavivs Terentivs Pertinax
Scribonia
Sirona
Silvana

HONESTA MISSIO

Signifer
Avlvs Flavivs Maximvs
Miles
Nvmerivs Grattivs Bonvs
Miles
Vibivs Silivs Alatvs
Miles
Gaivs Fvrivs Mortifervs
Miles
Caivs Ivlivs Baccvs
Miles
Marcvs Dvdivs Tvrbo
Tiro
Caeso Qvinctilivs Falco
Tiro
Marcvs Valerivs Nemvs
Tiro
Qvintvs Svetonivs Savlvs
Tiro
Spvrivs Decivs Darivs
Tiro
Lvcivs Lvcilivs Lvcvllvs
Tiro
Gnaevs Terentivs Pestinvs
Tiro
Qvintvs Terentivs Varro
Tiro
Sextvs Horativs Mvranvs
Tiro
Lvcivs Cornelivs Barbatvs
Tiro
Lvcivs Lvcretivs Cavvs
Tiro
Pvblivs Terentivs Metellvs
Tiro
Marcvs Acilivs Glabrio
Tiro
Servivs Ovidivs Aries
Tiro
Tiberivs Flavivs Flaccvs
Tiro
Tertivs Silivs Cvrio
Tiro
Marcvs Longinivs December
Tiro
Gaivs Gavivs Trvpo
Tiro
Pvblivs Nigidivs Figvlvs
Tiro
Tiberivs Avrelivs Sabinvs
Tiro
Marcvs Calidivs Carbo
Tiro
Sextvs Flavivs Desprinvs